OM KORSVIKASPILLET

Foto: Kjetil Strand.

Historien om Håkon Ladejarl, som blir drept av trellen Tormod Kark under grisebingen på Rimol, er en av de mest sentrale i Snorres kongesagaer.

I tillegg til de to hovedpersonene Håkon og Kark, møter vi tre sterke kvinner: Håkons mor Bergljot, som er forsvareren av tradisjonene og den gamle tida. Tora, som lever med sin uslukkelige kjærlighet til Håkon. Den kristne trellen Anna, Tormod Karks kjæreste, er med sin kristentro et forvarsel om den nye tida som skal komme.

Konfliktene i historien bak ”Håkon og Kark” viser et Norge i en brytningstid. Gamle tradisjoner står mot nye trekk i levesett og oppfatninger og den gamle gudetroen står mot den fremvoksende kristendommen. Det historiske bakteppet for stykket er sentrale hendelser fra sagatiden, der danskekonger står mot ladejarler.

 

Bakgrunn:

Det første Korsvikaspillet ble framført ved Lade kirkes 800-årsjubileum i 1989 og gjentatt to år seinere. I 1995 skrev Idar Lind nytt manus. Det ble i 2011 framført for tiende gang. Musikken er komponert av Frode Fjellheim. Stadig er det lokale amatører fra Lade og resten av Trondheim som utgjør hovedtyngden av deltakerne, både på og bak scenen, selv om det profesjonelle innslaget er blitt sterkere med årene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>