Flere diskusjonsmuligheter på nettet!

Diskusjonsvilligheten er stor på nett og mange av diskusjonene er både konstruktive og morsomme. Dessverre er det også mange som ikke er det. Daglig er det diskusjoner som er blir ødelagt av useriøse deltakere som verbalt angriper andre deltakere og ødelegger diskusjonen. Derfor har det blitt et større fokus på gjennomsiktighet. Det skal være mulig å identifisere de forskjellige deltagerne og sikre at de holder seg til retningslinjene.
Newser er et type diskusjonsforum som sikrer at man får en god diskusjonstone. Hvis man går inn på ” vis grupper ” så får man en grei oversikt over eksisterende grupper. Man kan også velge å opprette egne grupper med et spesifikt emne eller tema. Denne type nettløsning gir mindre behov for forums moderatorer, noe som brukes mye i andre løsninger. Moderatorer er nemlig et tveegget sverd. I noen tilfeller er de partiske, mens i andre tilfeller blir de urettferdig beskylt for å være partiske. Problemet er uansett at en moderator får mye makt i kraft av å være en moderator. Derfor er dette noe som kan skape mer konflikt selv om det er noe som i utgangspunktet er ment som en ressurs.

Uansett hvilken løsning man velger å bruke så er det svært positivt at debatten går høyt, men saklig på diskusjonsfora på nett!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>